Proiecte europene POSDRU

Portfolio | Clienti
PREVIOUS
NEXT
client

Proiecte europene POSDRU

Fondurile Europene Structurale si de Investitii (fondurile ESI) sunt instrumente financiare, administrate de Comisia Europeana. Pincipalul scop al acestor fonduri oferite de Uniunea Europeana este asigurarea unei economii europene solide, prin crearea unor locuri de munca mai numeroase si a unei societati care favorizeaza incluziunea sociala.

In perioada 2007-2013, Romania a beneficiat de fonduri ESI, cu ajutorur carora a impementat 7 programe operationale sectoriale si regionale. Unul dintre aceste programe a fost POSDRU – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Principalul obiectiv al proiectului POSDRU a fost dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei cu piata muncii si crearea contextului propice pentru participarea pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

In 2015, am organizat si implementat, in cadrul programului european POSDRU, 2 campanii menite sa imbunatateasca participarea pe piata muncii si sa promoveze incluziunea sociala a 1.100 de persoane din grupuri vulnerabile.

NUMAR EVENIMENTE

150

Proiecte europene POSDRU

PORTOFOLIU | EVENIMENTE
PREVIOUS
NEXT